Czyszczenie statystyk bezrobocia

Istnieją różne sposoby walki z bezrobociem, które należy ocenić jako bardziej lub mniej skuteczne. Większość z nich opiera się przede wszystkim na tym, aby pomóc bezrobotnym, zwłaszcza długotrwale, w znalezieniu pracy. Jednak istnieje sposób na ograniczenie bezrobocia, który można uznać za paradoksalny. Mianowicie wiąże się on ze czyszczeniem statystyk osób bezrobotnych. Znaczna bowiem część, a być może nawet większość osób bezrobotnych, stanowią osoby pracujące na czarno, które rejestrują się w urzędach pracy tylko po to, aby otrzymać darmowe ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym, gdyby urzędy pracy potrafiły wychwycić takie osoby i wykreślić je ze swoich statystyk, rejestrowane bezrobocie mogłoby spaść dość znacząco. Inną, równie skuteczną metodą mogłoby być pozbawienie bezrobotnych prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie dochodziłoby wtedy zapewne do sytuacji, iż w gminach z 30% stopy bezrobocia, w istocie w urzędach pracy niemal nie pojawiają się osoby poszukujące pracy i chcące ją oficjalnie zdobyć.

Istnieją różne sposoby walki z bezrobociem, które należy ocenić jako bardziej lub mniej skuteczne. Większość z nich opiera się przede wszystkim na tym, aby pomóc bezrobotnym, zwłaszcza długotrwale, w znalezieniu pracy. Jednak istnieje sposób na ograniczenie bezrobocia, który można uznać za paradoksalny. Mianowicie wiąże się on ze czyszczeniem statystyk osób bezrobotnych. Znaczna bowiem część, a…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.