3 kwietnia, 2014 0 Comments

Niewątpliwie recept na przezwyciężenie kryzysu można znaleźć dość dużo. Nie wszystkie jednak wydają się być realne, jak choćby postulat znaczącego wzrostu wydajności pracy. Tym niemniej, większość ekonomistów, a co ważniejsze, także decydentów w sprawach gospodarczych, zgadza się z tym, że stosunkowo najlepszym sposobem na przezwyciężenie skutków kryzysu, jest ożywienie gospodarki. Czym jest owo ożywienie? Przede wszystkim trzeba tutaj zauważyć, iż w warunkach gospodarki rynkowej, aby móc nie tylko produkować towary, ale i je sprzedawać, trzeba znaleźć na nie kupców. To zaś, w warunkach standardowej silnej konkurencji wśród producentów, jest w praktyce tylko możliwe poprzez zwiększenie popytu. Tak więc, decydenci dążą do tego, aby w gospodarce występował możliwie zwiększony popyt na towary i usługi, co w perspektywie powinno doprowadzić do zwiększenia zatrudnienia i wzrostu dochodów ludności, a więc dalszego zwiększenia popytu. Oczywiście ten proces może napotykać w praktyce na trudności i nie być łatwy do przeprowadzenia, ale z reguły jest konieczny.

Dodaj komentarz