Gdy człowiek jest popularny

Są bardzo popularni — nie mają żadnych problemów w kontaktach międzyludzkich. Do motywowania pracow­ników używają wielu psychologicznych nagród. Jeżeli sami są doceniani, stają się doskonałymi menedżerami. Kiedy jed­nak czują pod tym względem niedosyt, ich wydajność spada, nie starają się zbyt mocno i w końcu odchodzą tam, gdzie znajdą większe uznanie dla swojej pracy. Element uczuć (F) w ich psychice wywołuje głód kon­taktów osobistych. Są bardzo towarzyscy, czasem próbują przygód z elementem ryzyka. Czują się dobrze w towarzy­stwie innych ludzi. Pielęgnują bliskie stosunki ze swoimi podwładnymi. Takim ludziom radość sprawiają sytuacje, w których podwładni proszą ich o radę. W pracy chcą się realizować, nie tylko pracować i zarabiać na życie.

Są bardzo popularni — nie mają żadnych problemów w kontaktach międzyludzkich. Do motywowania pracow­ników używają wielu psychologicznych nagród. Jeżeli sami są doceniani, stają się doskonałymi menedżerami. Kiedy jed­nak czują pod tym względem niedosyt, ich wydajność spada, nie starają się zbyt mocno i w końcu odchodzą tam, gdzie znajdą większe uznanie dla swojej pracy. Element uczuć…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.