Jak przebiega proces windykacji długu?

windykacja

W dzisiejszych czasach coraz częściej zdarza się, że kontrahenci nie wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych, co prowadzi do konieczności dochodzenia należności. W takiej sytuacji bardzo często pomocne okazuje się wsparcie ze strony profesjonalisty, jakim jest radca prawny specjalizujący się w windykacji. Jak przebiega proces windykacji długu z udziałem radcy prawnego?

Etapy postępowania windykacyjnego

Windykacja długów może przebiegać na kilka sposobów, a jej sukces zależy od skuteczności i profesjonalizmu osób prowadzących te działania. Proces ten można podzielić na trzy etapy:

  • windykacja polubowna
  • windykacja sądowa
  • egzekucja komornicza

Wsparcie kancelarii prawnej specjalizującej się w windykacji jest nieocenione na każdym etapie dochodzenia należności. Zatrudnienie profesjonalistów zwiększa szanse na szybkie odzyskanie długów oraz minimalizuje ryzyko dodatkowych problemów prawnych. Na Śląsku może być to kancelaria prawna Pro Legale.

Windykacja polubowna – pierwszy krok do odzyskania długu

Pierwszym etapem w procesie windykacji długu jest tzw. windykacja polubowna. Jest to najbardziej preferowany sposób dochodzenia należności, gdyż nie wiąże się z dodatkowymi kosztami sądowymi czy komorniczymi. Firma windykacyjna zajmuje się wówczas analizą dokumentacji, weryfikacją długu oraz jego wysokości. Następnie opracowuje wezwania do zapłaty oraz negocjuje z dłużnikiem warunki spłaty zobowiązania.

Windykacja sądowa – skierowanie sprawy do sądu

Jeśli windykacja polubowna nie przynosi oczekiwanych rezultatów, radca prawny może zdecydować o wszczęciu postępowania sądowego w celu uzyskania tytułu wykonawczego. W tym etapie przygotowuje się pozew przeciwko dłużnikowi oraz zgłasza roszczenia w imieniu wierzyciela. Następnie sprawą zajmuje się sąd, który podejmuje decyzję o przyznaniu tytułu wykonawczego lub jego oddaleniu.

Egzekucja komornicza – ostatni etap dochodzenia należności

Ostatnim etapem procesu windykacji długów jest egzekucja komornicza. W przypadku jej przeprowadzenia, radca prawny windykacja może wystąpić do sądu z wnioskiem o wszczęcie egzekucji na podstawie uzyskanego tytułu wykonawczego. To już zadanie komornika, który prowadzi egzekucję majątkową dłużnika, czyli zajmuje jego mienie lub wynagrodzenie w celu spłaty zadłużenia.

W dzisiejszych czasach coraz częściej zdarza się, że kontrahenci nie wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych, co prowadzi do konieczności dochodzenia należności. W takiej sytuacji bardzo często pomocne okazuje się wsparcie ze strony profesjonalisty, jakim jest radca prawny specjalizujący się w windykacji. Jak przebiega proces windykacji długu z udziałem radcy prawnego? Etapy postępowania windykacyjnego Windykacja…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.