4 września, 2017 0 Comments

Rozkręcanie własnego biznesu nie jest aż tak trudne, jakby można było pomyśleć. Warto jednak przeanalizować każdy szczegół. Konieczne są wystarczające środki pieniężne. W przypadku spółki z o. o. należy zebrać kapitał, w wysokości minimum 5 tyś. zł. Przy spółce akcyjnej pamiętajmy, że wartość kapitału jest dużo wyższa i wynosi co najmniej 100 tyś. zł. Tymczasem spółki osobowe nie wymagają tego typu wkładów. Przede wszystkim jednak powinniśmy się zatroszczyć o celny biznes plan. Dzięki niemu określimy główne cele, analizując mocne i słabe strony naszego pomysłu. W biznesplanie powinny być zawarte: cele i oferowane usługi, prognozy zysków, wydatki i wpływy, a także analiza rynku, uwzględniająca zapotrzebowanie na dany serwis. Następnym krokiem jest rejestracja w Urzędzie Gminy, lub Miasta. Potem powinniśmy zgłosić rozpoczęcie działalności do urzędu statystycznego, dzięki czemu uzyskamy numer REGON. Kolejnym działaniem jest założenie rachunku bankowego i pieczątka. Dobrze rozglądnąć się za Biurem Rachunkowym. Dzięki temu wszystkiemu nasz start powinien przebiec bezproblemowo.

Dodaj komentarz