Mistrz języka

Doskonale korzysta ze swoich zdolności komunikacyjnych. Dzięki tej umiejętności przekazuje klientom, dostawcom, pracownikom oraz przeło­żonym komunikat, że jest niezastąpiony i ma niepowtarzalny potencjał i zdolności. Potrafi identyfikować i rozpoznawać dość abstrakcyjne możliwości i sytuacje. Jest świetny w po­dejmowaniu decyzji w niejasnych okolicznościach, w rozwią­zywaniu źle skonstruowanych problemów i tam, gdzie naj­lepsze wyniki przynosi bezpośrednie uczestnictwo w pracy. Intuicja (N) zapewnia mu możliwość twórczego stosunku do realizowanych zadań. Często więc rezygnuje z tradycyj­nych szablonów na korzyść nowatorskich rozwiązań. W sy­tuacjach zawiłych i skomplikowanych potrafi być cierpliwy i wystąpić we właściwym momencie z odpowiednim po­mysłem. Czasem jest porównywany do katalizatorów che­micznych — minimalnie uczestniczy we właściwym procesie (reakcji), bez niego jednak nic by się nie działo.

Doskonale korzysta ze swoich zdolności komunikacyjnych. Dzięki tej umiejętności przekazuje klientom, dostawcom, pracownikom oraz przeło­żonym komunikat, że jest niezastąpiony i ma niepowtarzalny potencjał i zdolności. Potrafi identyfikować i rozpoznawać dość abstrakcyjne możliwości i sytuacje. Jest świetny w po­dejmowaniu decyzji w niejasnych okolicznościach, w rozwią­zywaniu źle skonstruowanych problemów i tam, gdzie naj­lepsze wyniki przynosi bezpośrednie uczestnictwo…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.