Po prostu próba

Jest to coś na niby, na brud­no, coś co się nie liczy, po prostu próba. To pojęcie jest dla osób SP zupełnie obce. Nie uznają żadnych prób czy przygo­towań. Chcą iść od razu na całość, uczyć się na błędach i za­czynać od nowa, ponownie z zapałem, na pełnym gazie. Osoby typu SP poczują prawdziwą potrzebę działania, kiedy sprawy są traktowane na poważnie, żadnych prób. Zdarza się, że w czasie swoich przedsięwzięć są tak bardzo wy­trzymali, że innym jest to trudno pojąć. Ich otoczenie czasem błędnie to interpretuje jako obowiązkowość lub dyscyplinę wewnętrzną. Nie dzieje się tak z powodu pierwotnego, trady­cyjnego poczucia obowiązku. Jest to potężna siła wynikająca z ich wewnętrznej potrzeby, która na jakiś czas podporząd­kuje sobie wszystko i nad wszystkim zapanuje. Spowoduje, że znajdą się na szlaku, z którego nie zawrócą, dotrwają aż do końca.

Jest to coś na niby, na brud­no, coś co się nie liczy, po prostu próba. To pojęcie jest dla osób SP zupełnie obce. Nie uznają żadnych prób czy przygo­towań. Chcą iść od razu na całość, uczyć się na błędach i za­czynać od nowa, ponownie z zapałem, na pełnym gazie. Osoby typu SP poczują prawdziwą potrzebę…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.