Prekursor postępu i nowych myśli

Typ intuicyjny (N) z przewagą myślenia (T), lub inaczej typ NT, jest uważany za prekursora postępu i nowych myśli. Styl kognitywny takich osób określany jest mianem speku- latywnego. Sprawdzają wiele danych, analizują różne moż­liwości i wciąż zadają pytanie „Co by było gdyby?”. Intere­sują ich zasady, na jakich oparta jest organizacja i praca firmy. Uparcie szukają przyczyn, dlaczego dzieje się to czy owo. Mają zdolność postrzegania spraw sięgających poza granice ich działu, odcinka, firmy, co umożliwia im szerszą inter­pretację i nowe spojrzenie na rzeczywistość. Podobnie jak typ poprzedni, NF, w celu rozpoznawania i wynajdywania możliwości korzysta z intuicji, ale podchodzi do niej bar­dziej bezosobowo, ponieważ przeważa u niego funkcja my­ślenia (T). Kiedy menedżer NF przyjdzie do jakiejś firmy, potrafi błyskawicznie przeanalizować jej strukturę władzy, siłę i wpływy poszczególnych znaczących osób i ma nieba­wem obraz sytuacji — jak wszystko tam funkcjonuje. Na­tychmiast przyjdzie mu do głowy, jak powinno być, aby sprawy miały się lepiej. Typ NT jest bardzo bystrym i inteli­gentnym animatorem zmian, szczególnie w dziedzinie tech­nicznej i administracyjnej. Woli pracować w systemie długo­trwałych, otwartych projektów.

Typ intuicyjny (N) z przewagą myślenia (T), lub inaczej typ NT, jest uważany za prekursora postępu i nowych myśli. Styl kognitywny takich osób określany jest mianem speku- latywnego. Sprawdzają wiele danych, analizują różne moż­liwości i wciąż zadają pytanie „Co by było gdyby?”. Intere­sują ich zasady, na jakich oparta jest organizacja i praca firmy. Uparcie szukają…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.