Przeżycia szkolne jako nie miłe wspomnienia

Czasem doświadczenia szkolne są dla nich przeży­ciem tak bardzo negatywnym, że pomimo że są utalentowani i inteligentni odmawiają dalszej nauki i nie chcą iść na studia. Nie pojmują, jak wiedza i wykształcenie mogą być wartością samą w sobie. Dzieci i dorośli z symbolem SP potrzebują dla siebie przestrzeni fizycznej, w której mogliby aktywnie działać, a także miejsca, gdzie mogą zaspokoić swą chwi­lową potrzebę izolacji. Konieczność działania bierze górę nad odpowiedzialnością. SP bywają bardzo ambitni i kochają konkursy i zawody. Swój wysiłek włożony w to, co chcą osiągnąć, łączą z nieby­wałą lojalnością wobec własnej drużyny. Pod warunkiem że jest to grupa osób, które uważają za równych sobie, orientują się, co i dlaczego się dzieje, mają wpływ na przebieg zdarzeń, a przede wszystkim dobrze się w wśród tych ludzi bawią. SP bardzo na nich zależy, są więc lojalni aż po grób. Towa­rzyszy potrafią bronić przed nieprzyjacielem lub innym za­grożeniem bez chwili wahania i namysłu. W dodatku z uży­ciem wszelkich możliwych środków. Solidarność byłych lotników z Anglii nie wynikała jedynie ze wspólnych do­świadczeń i przeżytych prześladowań, ale również z tego, że w tej grupie znalazło się wiele osób z takim właśnie typem temperamentu.

Czasem doświadczenia szkolne są dla nich przeży­ciem tak bardzo negatywnym, że pomimo że są utalentowani i inteligentni odmawiają dalszej nauki i nie chcą iść na studia. Nie pojmują, jak wiedza i wykształcenie mogą być wartością samą w sobie. Dzieci i dorośli z symbolem SP potrzebują dla siebie przestrzeni fizycznej, w której mogliby aktywnie działać, a…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.