Rozrost umów śmieciowych

Marzeniem wielu osób jest praca na tzw. etacie, czyli w ramach umowy o pracę, najlepiej na czas nieokreślony. Tymczasem część z nich, aby tylko osiągać jakiekolwiek dochody, decyduje się na pracę na czarno, bez podpisania jakiejkolwiek umowy. Inni, wśród których jest wiele osób młodych, wprawdzie posiada umowę o pracę, ale są to umowy zlecenia lub o dzieło, czyli tzw. umowy śmieciowe. Oczywiście w wielu zawodach takie umowy są standardem, a i sami zainteresowani cieszą się, że mogą coś zarobić. Niepokojące jest jednak także zjawisko, iż w wielu przedsiębiorstwach stawia się przed pracownikami ultimatum – albo przejście na umowę zlecenia, albo zwolnienia. Przy tym trzeba zauważyć, że charakter oraz miejsce wykonywania pracy pozostaje to samo. Umowa zlecenia oraz o dzieło są korzystne dla pracodawców, gdyż unikają oni kosztów i kłopotów związanych z chorobą pracownika, uzyskaniem urlopu, składkami emerytalnymi. Pracujący na podstawie takiej umowy w istocie nie mają żadnych praw, jedynie same obowiązki.

Marzeniem wielu osób jest praca na tzw. etacie, czyli w ramach umowy o pracę, najlepiej na czas nieokreślony. Tymczasem część z nich, aby tylko osiągać jakiekolwiek dochody, decyduje się na pracę na czarno, bez podpisania jakiejkolwiek umowy. Inni, wśród których jest wiele osób młodych, wprawdzie posiada umowę o pracę, ale są to umowy zlecenia lub…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.