Sprawozdanie finansowe – jak je przygotować i złożyć do KRS?

finanse

Każdy, kto posiada spółkę zgłoszoną do rejestru przedsiębiorców zobowiązany jest do złożenia rocznego sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to jeden z najważniejszych raportów finansowych, który powinien zawierać wszelkie niezbędne informacje o kondycji podmiotu. Jak złożyć dokumentację do KRS i co powinna ona zawierać? Podpowiadamy.

Sprawozdanie finansowe – co to jest?

Sprawozdanie finansowe to nic innego jak dokument, którego przedmiotem jest przedstawienie sytuacji finansowej spółki. Przygotowane zestawienie liczbowe powinno być sporządzone w sposób rzetelny i obrazować rzeczywisty stan rzeczy. Wszystkie dane powinny być dokładnie zweryfikowane i poparte odpowiednimi dokumentami, o czym można przeczytać m.in. na https://pragmago.pl/porada/jak-zlozyc-sprawozdanie-finansowe-do-krs/.

Sprawozdanie finansowe KRS – co powinno zawierać?

Jakie elementy powinien zawierać kompletny raport złożony do KRS? Przygotowując go należy pamiętać o ujęciu takich informacji jak m.in. bilans, na który składają się aktywa i pasywa, rachunek zysków i strat, gdzie należy wykazać przychody oraz koszty przedsiębiorstwa, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym – jeśli sprawozdanie było badane przez biegłego rewidenta. W wielu przypadkach konieczne jest przedłożenie dodatkowych dokumentów takich jak np. opis zasad rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Sprawozdanie finansowe – kiedy należy je złożyć?

Termin złożenia sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego mija 15 dni po jego zatwierdzeniu. Na jego zatwierdzenie mamy sześć miesięcy od dnia bilansowego, czyli ostatniego dnia roku obrotowego. Dla większości podmiotów gospodarczych jego koniec to jednocześnie koniec roku kalendarzowego, jednak zdarzają się wyjątki. W praktyce oznacza to, że większość przedsiębiorców ma czas na złożenie raportu do KRS do 15 lipca.

Składanie sprawozdania finansowego do KRS – jak zrobić to prawidłowo?

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS jest możliwe tylko i wyłącznie w formie elektronicznej – raporty papierowe nie są już respektowane. Należy zaznaczyć również, że dokument powinien być przygotowany w odpowiednim formacie – jako plik tekstowy XML.

Sprawozdanie musi być opatrzone podpisem elektronicznym – kwalifikowanym lub poprzez profil zaufany. Kto jest uprawniony do podpisania raportu? Jest to osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki. Jeśli organ kierowniczy składa się z kilku członków, wszyscy muszą potwierdzić oryginalność sprawozdania. Komplet dokumentów należy złożyć za pośrednictwem konta w portalu eKRS.

Każdy, kto posiada spółkę zgłoszoną do rejestru przedsiębiorców zobowiązany jest do złożenia rocznego sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to jeden z najważniejszych raportów finansowych, który powinien zawierać wszelkie niezbędne informacje o kondycji podmiotu. Jak złożyć dokumentację do KRS i co powinna ona zawierać? Podpowiadamy. Sprawozdanie finansowe – co to jest? Sprawozdanie finansowe to…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.