Tworzenie miejsc pracy

Miejsca pracy można tworzyć na kilka sposobów. Jednym z nich jest ożywienie gospodarki wskutek określonych decyzji rządu i finansistów, które spowodują zwiększenie inwestycji przez przedsiębiorstwa oraz powstawanie nowych miejsc pracy. Inny sposób, bardziej bezpośredni, wiąże się z pozyskiwaniem nowych inwestorów, w szczególności wielkich koncernów. Jednak wydaje się, że sporo miejsc pracy można by uzyskiwać niemal automatycznie, po prostu dzięki przestrzeganiu kodeksu pracy. Gdyby w większości przedsiębiorstw faktycznym standardem byłaby praca ośmiogodzinna, a dłuższa jedynie wyjątkowo, a nie zaś dziesięciogodzinna, co dziś jest powszechne, często w ten sposób można by było uzyskiwać co najmniej po kilka nowych miejsc pracy. Oczywiście, można by argumentować, że firma przestrzegająca tych reguł, w istocie poniesie takie koszty, że przegra w walce konkurencyjnej. Tak zapewne by się stało, ale można sobie wyobrazić sytuację, że wszystkie przedsiębiorstwa wprowadzają taką regułę i ją przestrzegają.

Miejsca pracy można tworzyć na kilka sposobów. Jednym z nich jest ożywienie gospodarki wskutek określonych decyzji rządu i finansistów, które spowodują zwiększenie inwestycji przez przedsiębiorstwa oraz powstawanie nowych miejsc pracy. Inny sposób, bardziej bezpośredni, wiąże się z pozyskiwaniem nowych inwestorów, w szczególności wielkich koncernów. Jednak wydaje się, że sporo miejsc pracy można by uzyskiwać niemal…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.