Wiara we własne możliwości

Ten specyficzny rodzaj wiary we własne siły powoduje to, że SP kochają sytuacje, w których trudno przewidzieć wynik, gdzie nie istnieją reguły i można wypróbować wszystkie warianty aż do granic możliwości. Z tego powodu ludzie ob­darzeni tym temperamentem lepiej radzą sobie w sytuacjach kryzysowych czy katastroficznych. Im kryzys jest poważ­niejszy i głębszy, tym szybciej i bardziej dramatycznie po­trafią zareagować. SP nie jest zbytnio zainteresowany po­wtarzającymi się sytuacjami. Jeżeli jednak krąg możliwości zacznie się poszerzać, to w SP rośnie zapał, po czym przy­stępuje do sprawy. Kiedy miarka nudy i rutyny się przebie­rze, może się zdarzyć, że zdesperowany SP spróbuje wy­wołać jakiś kryzys tylko po to, aby coś się działo. W naszym kręgu kulturowym taki typ zachowań jest to­lerowany raczej u mężczyzn niż u kobiet. Na mężczyzn z ta­ kim temperamentem spogląda się jak na jakieś kuriozum, osobliwość, osobę ekscentryczną. Natomiast kobiety uwa­żane są za latawice i prawdopodobnie złe matki.

Ten specyficzny rodzaj wiary we własne siły powoduje to, że SP kochają sytuacje, w których trudno przewidzieć wynik, gdzie nie istnieją reguły i można wypróbować wszystkie warianty aż do granic możliwości. Z tego powodu ludzie ob­darzeni tym temperamentem lepiej radzą sobie w sytuacjach kryzysowych czy katastroficznych. Im kryzys jest poważ­niejszy i głębszy, tym szybciej i…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.