Zasoby ludzkie

Jak już wspomniano, takie osoby radzą sobie najlepiej w zawodach, gdzie mają do czynienia z zasobami ludzkimi. Główna cecha odróżniająca ich od typu SF to to, że potrafią negocjować zarówno z pojedynczymi osobami, jak i grupami. Błyszczą w działach public relations, są doskonałymi rzeczni­kami na zgromadzeniach i doskonale reprezentują interesy swojej firmy. Potrafią wywoływać pozytywne emocje i poczu­cie dumy wśród pracowników. Wierzą, że sukces organiza­cji zależy przede wszystkim od zadowolenia klientów, od­powiedzialnego postępowania, zdolności do identyfikowania problemów i zamieniania ich na okazje do wykorzystania. Uważają, że duże znaczenie ma jakość życia i opinia spo­łeczności, w zasięgu której firma się znajduje i działa.

Jak już wspomniano, takie osoby radzą sobie najlepiej w zawodach, gdzie mają do czynienia z zasobami ludzkimi. Główna cecha odróżniająca ich od typu SF to to, że potrafią negocjować zarówno z pojedynczymi osobami, jak i grupami. Błyszczą w działach public relations, są doskonałymi rzeczni­kami na zgromadzeniach i doskonale reprezentują interesy swojej firmy. Potrafią wywoływać pozytywne…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.