Zwolnienie chorobowe a wypłata – dowiedz się ile stracisz

zwolnienie lekarskie

Okres choroby wpływa bezpośrednio na obniżenie wynagrodzenia zasadniczego w miesiącu, w którym przypada okres zwolnienia z tytułu niedyspozycji do pracy. Wiele osób zastanawia się, ile dokładnie stracą i jakiej wypłaty mogą się spodziewać. W poniższym artykule zawarte zostały wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą na dokładne wyliczenie obniżki pensji oraz przedstawiono narzędzie, które wykona niezbędne obliczenia za pracownika.

Jak choroba wpływa na wynagrodzenie zasadnicze?

Niestety zwolnienie lekarskie z tytułu choroby, wiążę się z obniżeniem pensji w danym miesiącu. Dla wielu osób może być to stresująca sytuacja, z powodu braku dostatecznej wiedzy pozwalającej obliczyć ile dokładnie stracą w wyniku nieobecności w pracy.

Oczywiście pracownik nadal może liczyć na zasiłek chorobowy bądź wynagrodzenie chorobowe za okres niedyspozycji, niemniej jednak jego wynagrodzenie zasadnicze zmniejszy się proporcjonalnie do długości jego absencji.

Jak obliczyć wysokość pensji w miesiącu choroby?

Choć niektóre kwestie prawne oraz podatkowe mogą przerażać pracowników, samo obliczenie straty na wynagrodzeniu w wyniku choroby nie jest trudnym zadaniem.

Poniżej, krok po kroku przedstawiono co należy zrobić, aby wyliczyć o ile zmniejszy się pensja pracownika. Cały schemat zostanie przedstawiony przy wykorzystaniu podstawionych danych, celem lepszego zrozumienia zagadnienia.

  • W pierwszym kroku należy wynagrodzenie zasadnicze (brutto), podzielić przez 30 dni.

Wynagrodzenie zasadnicze wynosi w przykładzie 3 600,00 zł.

            3 600,00 : 30 = 120,00 zł.

  • Kolejnym krokiem jest mnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni zwolnienia z tytułu choroby. Przyjmijmy, że pracownik był nieobecny w pracy przez cztery dni.

           120,00 zł x 4 = 480,00 zł.

  • Ostatni etapem jest odjęcie od wynagrodzenia zasadniczego kwoty, która została ustalona z tytułu nieobecności pracownika – w omawianym przypadku jest to 480,00 zł.

3 600,00 zł – 480,00 zł = 3 120,00 zł.

Z otrzymanych danych, można spodziewać się pensji na poziomie 3 120,00 zł brutto. Oczywiście kwota ta zostanie dodatkowo pomniejszona o składki ZUS i podatek dochodowy.

Ile dostanie pracownik “na rękę” po odjęciu wszystkich składek i podatku?

Obliczanie wynagrodzenia netto, może być nie lada wyzwaniem dla osób, które nie posiadają doświadczenia w tej kwestii.

Warto wtedy wykorzystać narzędzie jakim jest kalkulator wynagrodzenia zasadniczego, który pozwoli na dokładne wyliczenie otrzymanej w danym miesiącu pensji.

Posiadaną kwotę brutto wynagrodzenia zasadniczego, która uwzględnia nieobecność pracownika, wystarczy wpisać w odpowiednie pola i w ciągu kilku sekund pracownik otrzyma dane dotyczące wysokości swojej pensji w danym miesiącu.

Informacja o wysokości wypłaty w danym okresie, pozwala na dokładnie zaplanowanie budżetu domowego, tym samym unikając niepotrzebnego stresu.

Artykuł powstał na podstawie informacji https://poradnikpracownika.pl/-ile-wynosi-wynagrodzenie-zasadnicze-w-miesiacu-choroby

Okres choroby wpływa bezpośrednio na obniżenie wynagrodzenia zasadniczego w miesiącu, w którym przypada okres zwolnienia z tytułu niedyspozycji do pracy. Wiele osób zastanawia się, ile dokładnie stracą i jakiej wypłaty mogą się spodziewać. W poniższym artykule zawarte zostały wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą na dokładne wyliczenie obniżki pensji oraz przedstawiono narzędzie, które wykona niezbędne obliczenia…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.