Poniżanie i wyśmiewanie przez kolegów z pracy? Zobacz czy nie dotyka Cię mobbing horyzontalny

mobbing horyzontalny

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy, mobbing horyzontalny wyłania się jako jedno z najbardziej subtelnych, a zarazem destrukcyjnych zagrożeń dla dobrostanu pracowników i kultury organizacyjnej. Charakteryzujący się uporczywym zastraszaniem, izolacją i poniżaniem między współpracownikami na podobnych poziomach hierarchicznych, mobbing horyzontalny może mieć dalekosiężne skutki nie tylko dla poszczególnych ofiar, ale także dla całej organizacji.

Czym jest mobbing horyzontalny?

Mobbing horyzontalny, znany również jako mobbing poziomy, to forma przemocy psychologicznej występująca między pracownikami na podobnych stanowiskach lub w tej samej hierarchii organizacyjnej. Odróżnia się od tradycyjnego mobbingu, gdzie agresor zazwyczaj zajmuje wyższą pozycję. Ten rodzaj nękania obejmuje działania, które mają na celu systematyczne i długotrwałe zastraszanie, upokarzanie, izolowanie lub dyskredytowanie ofiary w środowisku pracy.

Jego skutki mogą być dewastujące, prowadząc do pogorszenia zdrowia psychicznego, obniżenia samooceny, a nawet do problemów zdrowotnych. Mobbing horyzontalny może również negatywnie wpłynąć na atmosferę w miejscu pracy, obniżając morale zespołu i produktywność. Rozpoznanie i zwalczanie tego zjawiska jest kluczowe dla utrzymania zdrowego i wspierającego środowiska pracy.

Przykłady mobbingu horyzontalnego w pracy

  • Ostracyzm społeczny: Ofiara jest celowo wykluczana z grupowych aktywności, spotkań lub rozmów, co prowadzi do jej izolacji i poczucia odrzucenia.
  • Manipulacja informacjami: Pracownik jest świadomie pozbawiany dostępu do kluczowych informacji potrzebnych do wykonania pracy, co sabotuje jego wyniki i podważa pozycję w zespole.
  • Krytyka i zniesławianie: Systematyczne krytykowanie umiejętności zawodowych ofiary, rozpowszechnianie fałszywych plotek lub negatywnych opinii na jej temat.
  • Agresja werbalna: Używanie obraźliwego języka, krzyków, groźb, czy ciągłe krytykowanie w celu zastraszenia lub upokorzenia pracownika.
  • Sabotaż pracy: Celowe niszczenie lub sabotowanie pracy ofiary, np. przez uszkodzenie jej projektów, narzędzi pracy lub utrudnianie dostępu do niezbędnych zasobów.

Jak chronić się przed mobbingiem horyzontalnym?

  • Budowanie świadomości: Edukacja na temat mobbingu horyzontalnego i jego skutków jest pierwszym krokiem do obrony. Poznanie prawnych aspektów zjawiska może również wzmacniać pozycję ofiary.
  • Komunikacja i wsparcie: Otwarta komunikacja z przełożonymi, działem HR lub zaufanymi współpracownikami może pomóc w znalezieniu rozwiązania. Warto również szukać wsparcia w grupach wsparcia lub u profesjonalistów.
  • Dokumentowanie: Zbieranie dowodów na mobbing, takich jak e-maile, notatki z rozmów, świadectwa innych pracowników, może być kluczowe w przypadku podjęcia kroków prawnych.
  • Zdrowie psychiczne: Dbanie o własne zdrowie psychiczne i korzystanie z pomocy psychologa lub terapeuty może pomóc w radzeniu sobie ze stresem i emocjami wywołanymi przez mobbing.
  • Szkolenia i warsztaty: Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności i rozwiązywania konfliktów może zwiększyć odporność na mobbing i poprawić umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Podejmowanie działań w celu ochrony przed mobbingiem horyzontalnym wymaga odwagi i determinacji, ale jest niezbędne dla zachowania zdrowia i dobrostanu w miejscu pracy.

Zaangażowanie i edukacja: Klucze do zwalczania mobbingu horyzontalnego

Mobbing horyzontalny jest zjawiskiem, które zbyt często pozostaje niewidoczne, lecz jego skutki mogą być głęboko odczuwalne przez ofiary, zespoły i całe organizacje. Rozumienie natury mobbingu horyzontalnego, jego objawów i potencjalnych skutków jest pierwszym krokiem do zapobiegania i zwalczania tego problemu. Przykłady mobbingu horyzontalnego w pracy ujawniają różnorodność form, jakie może przyjąć to zjawisko, podkreślając potrzebę indywidualnego i zbiorowego działania w celu jego eliminacji. O tym czym jest mobbing horyzontalny świetnie tłumaczy także artykuł:

Ochrona przed mobbingiem horyzontalnym wymaga zaangażowania zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców. Budowanie otwartej kultury organizacyjnej, promowanie szacunku, empatii oraz aktywne słuchanie mogą przyczynić się do stworzenia środowiska pracy, w którym mobbing nie znajduje żyznego gruntu. Szkolenia z zakresu komunikacji, asertywności i rozwiązywania konfliktów, w połączeniu z jasnymi procedurami zgłaszania i rozwiązywania problemów związanych z mobbingiem, mogą zwiększyć odporność organizacji na tego typu zachowania.

Mobbing horyzontalny jest wyzwaniem, które wymaga stałej uwagi i działań prewencyjnych. Poprzez edukację, otwartość na dialog i budowanie wsparcia, możliwe jest stworzenie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy, gdzie każdy pracownik czuje się wartościowy i szanowany. Pamiętajmy, że zdrowe środowisko pracy to nie tylko obowiązek etyczny, ale także klucz do sukcesu każdej organizacji.

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy, mobbing horyzontalny wyłania się jako jedno z najbardziej subtelnych, a zarazem destrukcyjnych zagrożeń dla dobrostanu pracowników i kultury organizacyjnej. Charakteryzujący się uporczywym zastraszaniem, izolacją i poniżaniem między współpracownikami na podobnych poziomach hierarchicznych, mobbing horyzontalny może mieć dalekosiężne skutki nie tylko dla poszczególnych ofiar, ale także dla całej organizacji.…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.