Pieniądze, banki i prawo bankowe

Z pojęciem pieniędzy nierozerwalnie związane są instytucje banków, a także prawo bankowe, o istnieniu którego również warto wiedzieć. Przede wszystkim banki są instytucjami mającymi na celu przyjmowanie depozytów, udzielają również kredytów oraz wykonują wiele innych czynności, które szczegółowo są opisane przede wszystkim właśnie w prawie bankowym. Według tego prawa czynności, które wykonywane mogą być przez banki, zostały podzielone na dwa rodzaje – mianowicie możemy mówić o czynnościach zastrzeżonych wyłącznie dla banków, a możemy również mówić o czynnościach, które mogą być wykonywane także przez podmioty, nie będące bankami. Czynności zastrzeżone dla banków są związane między innymi z prowadzeniem rachunków bankowych, banki mogą również udzielać kredyty, mogą emitować bankowe papiery wartościowe czy przyjmować wkłady pieniężne. Jeśli natomiast mamy mówić o czynnościach, które mogą być wykonywane również przez inne podmioty, tu można wyróżnić między innymi udzielanie pożyczek, wydawanie płatniczych kart.

Z pojęciem pieniędzy nierozerwalnie związane są instytucje banków, a także prawo bankowe, o istnieniu którego również warto wiedzieć. Przede wszystkim banki są instytucjami mającymi na celu przyjmowanie depozytów, udzielają również kredytów oraz wykonują wiele innych czynności, które szczegółowo są opisane przede wszystkim właśnie w prawie bankowym. Według tego prawa czynności, które wykonywane mogą być przez…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.