Dążenie do zwiększenia popytu

Niewątpliwie recept na przezwyciężenie kryzysu można znaleźć dość dużo. Nie wszystkie jednak wydają się być realne, jak choćby postulat znaczącego wzrostu wydajności pracy. Tym niemniej, większość ekonomistów, a co ważniejsze, także decydentów w sprawach gospodarczych, zgadza się z tym, że stosunkowo najlepszym sposobem na przezwyciężenie skutków kryzysu, jest ożywienie gospodarki. Czym jest owo ożywienie? Przede wszystkim trzeba tutaj zauważyć, iż w warunkach gospodarki rynkowej, aby móc nie tylko produkować towary, ale i je sprzedawać, trzeba znaleźć na nie kupców. To zaś, w warunkach standardowej silnej konkurencji wśród producentów, jest w praktyce tylko możliwe poprzez zwiększenie popytu. Tak więc, decydenci dążą do tego, aby w gospodarce występował możliwie zwiększony popyt na towary i usługi, co w perspektywie powinno doprowadzić do zwiększenia zatrudnienia i wzrostu dochodów ludności, a więc dalszego zwiększenia popytu. Oczywiście ten proces może napotykać w praktyce na trudności i nie być łatwy do przeprowadzenia, ale z reguły jest konieczny.

Niewątpliwie recept na przezwyciężenie kryzysu można znaleźć dość dużo. Nie wszystkie jednak wydają się być realne, jak choćby postulat znaczącego wzrostu wydajności pracy. Tym niemniej, większość ekonomistów, a co ważniejsze, także decydentów w sprawach gospodarczych, zgadza się z tym, że stosunkowo najlepszym sposobem na przezwyciężenie skutków kryzysu, jest ożywienie gospodarki. Czym jest owo ożywienie? Przede…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.