Kiedy człowiekowi na czymś zależy

Kiedy człowiekowi typu SP naprawdę na czymś zależy, potrafi być nie do zdarcia. Tacy ludzie mogą wykazać wy­trwałość, jakiej nie spotkamy u innych. Uporają się z prze­szkodami, niepogodą, głodem, zmęczeniem, bólem, samot­nością i w ogóle wszelkimi przeciwnościami, a także wykażą niebywałą odwagę. Dzieje się tak dlatego, że pozostałe typy są zorientowane na osiąganie celu, wyników, dlatego rozpoczy­nają przedsięwzięcia, które ich do tego celu zbliżą. Jeżeli cena osiągnięcia celu staje się zbyt wysoka, a wysiłek i trud nie­współmierny, zaczynają sobie zadawać pytanie, ile jeszcze mogą znieść i czy cel jest tego wart. W przypadku SP wy­gląda to inaczej. Nie zmierzają w kierunku określonego celu. To nie jest dla nich droga pomiędzy tym, co jest, a tym, co będzie. Nigdy nie wątpią w swoją zdolność wytrwania. Wy­trwałość, nieustępliwość, próba sił, ile są w stanie wytrzymać i znieść — to cel sam w sobie i esencja ich zachowań, dla­tego brną w to dalej, do granic, których inni nie mogą pojąć.

Kiedy człowiekowi typu SP naprawdę na czymś zależy, potrafi być nie do zdarcia. Tacy ludzie mogą wykazać wy­trwałość, jakiej nie spotkamy u innych. Uporają się z prze­szkodami, niepogodą, głodem, zmęczeniem, bólem, samot­nością i w ogóle wszelkimi przeciwnościami, a także wykażą niebywałą odwagę. Dzieje się tak dlatego, że pozostałe typy są zorientowane na osiąganie celu, wyników,…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.