Autor: admin

Rozmowa kwalifikacyjna to normalność, obowiązek, a jednocześnie trudny moment w chwili poszukiwania pracy. Współcześnie, w dobie ogromnego bezrobocia, w momencie kiedy wiele osób stara się o pracę, stara się znaleźć zatrudnienie, na każde miejsce pracy trafia wiele chętnych. Firmy są zmuszone prowadzić rozmowy rekrutacyjne, które wykluczą kandydatów bez kwalifikacji, bez wymaganej wiedzy i takich, którzy…

Read More

Outplacement to dziś coraz częściej padające słowo. Sformułowanie to pada w okolicznościach rozmowy o pracę, w okolicznościach poszukiwania pracy czy wsparcia bezrobotnych w jej poszukiwaniu. Współcześnie rynek pracy jest bardzo niepewny, zatrudnienie to właściwie ruletka, nie wiadomo kto zostanie wybrany a kto odpadnie w trakcie procesu rekrutacji. Outplacement to wsparcie dla pracowników, którzy stracili pracę.…

Read More

Doskonale korzysta ze swoich zdolności komunikacyjnych. Dzięki tej umiejętności przekazuje klientom, dostawcom, pracownikom oraz przeło­żonym komunikat, że jest niezastąpiony i ma niepowtarzalny potencjał i zdolności. Potrafi identyfikować i rozpoznawać dość abstrakcyjne możliwości i sytuacje. Jest świetny w po­dejmowaniu decyzji w niejasnych okolicznościach, w rozwią­zywaniu źle skonstruowanych problemów i tam, gdzie naj­lepsze wyniki przynosi bezpośrednie uczestnictwo…

Read More

Są bardzo popularni — nie mają żadnych problemów w kontaktach międzyludzkich. Do motywowania pracow­ników używają wielu psychologicznych nagród. Jeżeli sami są doceniani, stają się doskonałymi menedżerami. Kiedy jed­nak czują pod tym względem niedosyt, ich wydajność spada, nie starają się zbyt mocno i w końcu odchodzą tam, gdzie znajdą większe uznanie dla swojej pracy. Element uczuć…

Read More

Jak już wspomniano, takie osoby radzą sobie najlepiej w zawodach, gdzie mają do czynienia z zasobami ludzkimi. Główna cecha odróżniająca ich od typu SF to to, że potrafią negocjować zarówno z pojedynczymi osobami, jak i grupami. Błyszczą w działach public relations, są doskonałymi rzeczni­kami na zgromadzeniach i doskonale reprezentują interesy swojej firmy. Potrafią wywoływać pozytywne…

Read More

Typ intuicyjny (N) z przewagą myślenia (T), lub inaczej typ NT, jest uważany za prekursora postępu i nowych myśli. Styl kognitywny takich osób określany jest mianem speku- latywnego. Sprawdzają wiele danych, analizują różne moż­liwości i wciąż zadają pytanie „Co by było gdyby?”. Intere­sują ich zasady, na jakich oparta jest organizacja i praca firmy. Uparcie szukają…

Read More

Sukces każdego wspólnego przedsięwzięcia w organizacji czy firmie, w domu czy w klubie zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób ludzie w różnych miejscach czy na różnych stanowiskach, spełniając swoje zadania, będą pra­cowali na korzyść tego zamierzenia. Typy intuicyjne (N) są zazwyczaj zdolne wymyślić całą koncepcję, stworzyć wizję celu w przyszłości. Typy dozna­niowe (S)…

Read More

Nie mają zwyczaju chomikowania niczego dla siebie, chętnie się podzielą tym, co mają. „Dam wszystko to, co mam”. Zachowują się tak bez względu na to, czy wiedzie im się akurat dobrze czy źle. Jeżeli jest czegoś pod dostatkiem, szczodrze rozdają na prawo i lewo. Jeśli jest mało, wyłożą wszystko i dają do wspólnej dyspozycji, oczekując…

Read More

Czasem doświadczenia szkolne są dla nich przeży­ciem tak bardzo negatywnym, że pomimo że są utalentowani i inteligentni odmawiają dalszej nauki i nie chcą iść na studia. Nie pojmują, jak wiedza i wykształcenie mogą być wartością samą w sobie. Dzieci i dorośli z symbolem SP potrzebują dla siebie przestrzeni fizycznej, w której mogliby aktywnie działać, a…

Read More